557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 63 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีการมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ นอกจากนี้แล้วยังมีนายแพทย์สมเกียรติ ลีลาพันธุ์ไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.

รอบรั้วเทศบาล