• ขนาดอักษร

เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 335 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์

038 443 091

แฟนเพจ

fb.com/banbungcity

สายตรงนายก

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านบึง

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
เทศบาลเมืองบ้านบึง
038-443999
038-443201
038-445714
038-750737
038-750738
038-750940
038-750941
038-750942
038-750943
038-443801
สำนักปลัดเทศบาล
038-443801
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


038-443701
038-443091
199
038-443701


กองคลัง
038-444449
038-445668
กองช่าง

038-444060
038-750738


กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
038-443609
038-443609
กองวิชาการและแผนงาน

038-444646

038-444646
038-445190
กองสวัสดิการสังคม
038-750736
038-750736