• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

46

เทศบาลเมืองบ้านบึง นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ , สมาชิกสภาเทศบาลฯ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อช่วยในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) โดยมีกำหนดการดังนี้ รถคันที่ 1 ฉีดน้ำพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ชุมชนตะวันออก รถคันที่ 2 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชุมชนมาบกรูด , บึงบน , บึงบนซอย1 , หมู่บ้านแสนสบาย2 , ธารนที , บวรธรรม , สราญรมย์ , หนองโคน รถคันที่ 3 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หน้าวัดล่างฯ , เทศประสาท ซ.7-9 , หน้าสภา , ตลาดโต้รุ่ง , เนื่องจำนงค์ ซ.2-6 , บ้านบึงสันติ ซ. 2-4 , โลตัสบ้านบึง , เจตน์อำนาจ , วัฒนานุกิจ และ กวนอู วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

46

โครงการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเทศบาล1 สถาวร

67

โครงการจัดงานวันครู เทศบาลเมืองบ้านบึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร)

47

เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ณ สี่แยกบ้านบึงพัฒนา(แยกเอ็ม16) ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

38

พิธีทำบุญ ถวายเพล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

41

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรชีวิตเป็นสุข วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

41

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

44

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานการประชุมเวทีประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีชุมชน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

83

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานการประชุมเวทีประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีชุมชน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

41

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันอาทิตย์ที 8 มีนาคม 2563

52

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานโครงการ วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม การวัดความดัน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการรำวงย้อนยุค ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

75

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานโครงการ วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม การวัดความดัน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการรำวงย้อนยุค ในวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

54

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานโครงการ วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม การวัดความดัน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

115

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2563 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง  ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 

58

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานการจัดงานประเพณีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเทศบาล และมีพระสงฆ์ เดินบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดเส้นทางเมืองบ้านบึง ถึงวัดบึงบวรสถิตย์(วัดบึงล่าง) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

27

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานโครงการ วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม การวัดความดัน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

56

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีนักเรียนเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563

121

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยท่านนายกสุรสิตย์ กังวลกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับอำเภอบ้านบึงและหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านบึง ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณถนนชลบุรี-บ้านบึง ซอย 21

24

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานการประชุมเวทีประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีชุมชน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันพุธที่ 4 ,uok8, พ.ศ.2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

53

เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง ได้จัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณวัดบึงบวรสถิตย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

หน้าที่ 1 จาก 20