557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

นายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีรเปิดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชน ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ และการแสดงรำ การเต้นประกอบลีลา การแสดงดนตรีสากล ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "เทศกาลไหว้พระจันทร์" จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านบึงร่วมกับศูนย์ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผูhบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็oจำนวนมาก ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการ อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี ในวันศูกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ "วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 65 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีประชาชน และกลุ่มสตรี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ าอคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ