557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ทางเทศบาลเมืองบ้านบึงและสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง ได้จัดพิธีเซ่นไหว้วิญญาณไร้ญาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายกสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศบาลเมืองบ้านบึง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านบึง และประชาชนในอำเภอบ้านบึง นำอาหารคาว-หวาน กระดาษเงินกระดาษทองมาร่วมภายในงาน ซึ่งมีพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดบึงบวรสถิตย์ และพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณ โดยองค์เทพโป๊ยเซียนโจวซือจากคณะทรงเม่งซิมเซี่ยงตั๊ว บ้านบึง

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 63 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาศิลปะและเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ และได้ร่วมออกบูธโดยการนำผลงานของนักเรียนออกเผยแพร่

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัด "โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5" ขึ้น โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ทำพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ในร่ม) ณ สนามกีฬาชุมชนหนองปลาไหล โดยได้รับเกียรติจากนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ