557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ"วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ"ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้แก่ผู้สูงอายุที่มีวันเกิดในเดือนนี้ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 63 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 63 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึงร่วมกับศูนย์ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ,นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง รอบเมืองบ้านบึง , การประกวดหนูน้อยนพมาศ , การประกวดกระทงชิงถ้วยรางวัล , การแสดงสด จากศิลปินรับเชิญ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ"วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ"ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้แก่ผู้สูงอายุที่มีวันเกิดในเดือนนี้ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง