• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

วันเด็กแห่งชาติ|เทศบาลเมืองบ้านบึง

03 กุมภาพันธ์ 2563
72

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2563 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง  ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563