• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

เทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2563

04 กุมภาพันธ์ 2563
28

เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง ได้จัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณวัดบึงบวรสถิตย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน