• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรชีวิตเป็นสุข วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี