• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

การประชุมเวทีประชาคม

24 กุมภาพันธ์ 2563
26

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานการประชุมเวทีประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีชุมชน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง