• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

พิธีทำบุญ ถวายเพล งานป้องกันฯ

24 กุมภาพันธ์ 2563
21

พิธีทำบุญ ถวายเพล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563