• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ

19 มีนาคม 2563
52

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานโครงการ วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม การวัดความดัน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง