• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ

27 มีนาคม 2563
45

เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ณ สี่แยกบ้านบึงพัฒนา(แยกเอ็ม16) ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563