• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก

27 มีนาคม 2563
39

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันอาทิตย์ที 8 มีนาคม 2563