557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีการมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ นอกจากนี้แล้วยังมีนายแพทย์สมเกียรติ ลีลาพันธุ์ไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.