557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เข้าร่วมในการจัดงานดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561