557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาศิลปะและเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ และได้ร่วมออกบูธโดยการนำผลงานของนักเรียนออกเผยแพร่