• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี และครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีสมาชิกเครือข่ายสตรี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง