• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัด "โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7" ขึ้น โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.