557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และมีนางรภัทร นิธิอาภาสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561