• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

วันเทศบาล ประจำปี 2562

25 เมษายน 2562
270

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ทางเทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปี 2562 โดยมีรองนายกพิชชา ตรีวรรณากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านบึง และประชาชนในเขตชุมชน ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาล