• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

ทางเทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ ชมรมกีฬาเทควันโด ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ต้านภัยยาเสพติด บ้านบึงแชมเปี้ยนชิป ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มังกร กุลวานิช โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"