พิมพ์
หมวด: รอบรั้วเทศบาล
ฮิต: 109

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน เรื่องกฎหมายท้องถิ่น (พ.ร.บ.เทศบาล) และประชาชนกับการประกันภัยในชีวิตประจำวัน" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีประชาชนและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง