557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำอาหารซูชิ,วาฟเฟิลไส้กรอกและเหรียญโปรยทาน) ณ ห้องดอกลำดวน ชั้น2 อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562