557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่น เยาวชนก้าวหน้าปลูกต้นกล้าความดี ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ วัดเขาถ้ำ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี