557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและครอบครัว ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา80พรรษาฯ โดยมีโรงเรียนระดับอนุบาลในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน และมีกาีการแข่งขันทั้งหมด 10 รายการ