557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องดอกลำดวน เทศบาลเมืองบ้านบึง