557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "เทศกาลไหว้พระจันทร์" จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านบึงร่วมกับศูนย์ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผูhบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็oจำนวนมาก ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการ อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี ในวันศูกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562