• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

วันเยาวชน

01 ตุลาคม 2562
96

นายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีรเปิดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชน ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ และการแสดงรำ การเต้นประกอบลีลา การแสดงดนตรีสากล ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)