• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ

24 ตุลาคม 2562
74

เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 ร่วมด้วยนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี , นายสุรสิตย์ กังวล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมทำกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้ว ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตร "สถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง