• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

การประชุมเวทีประชาคม

24 ตุลาคม 2562
68

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 65 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง