• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

ประเพณีตักบาตรเทโว

24 ตุลาคม 2562
104

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านบึง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและข้าวต้มหาง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 71 รูป เดินบิณฑบาตไปรอบตลาดบ้านบึง และมีการร่วมทำบุญนำสิ่งของเครื่องใช้ไปช่วยผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย