• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ

14 พฤศจิกายน 2562
105

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ "วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" ในวันจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง