• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

ประเพณีลอยกระทง

14 พฤศจิกายน 2562
129

เทศบาลเมืองบ้านบึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง จัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้านบึง นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้มีขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงรอบเมืองบ้านบึง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ เช่น ชุมชน , หน่วยงานเอกชน , หน่วยงานราชการ , โรงเรียน , และภาคประชาชน นอกจากนี้แล้วยังการประกวดหนูน้อยนพมาศ ,การประกวดกระทง และการแสดงจากนักร้องรับเชิญ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562