557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

รูปปั้นสิงโตหิน เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่คือเมืองบ้านบึงมาช้านาน ที่มาของสิงโตหินนั้น  พบว่าถูกสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2484-2485 ที่บ้านอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 คู่ มีการทำพิธีเบิกเนตตามความเชื่อ และสิงโตคู่นี้จะตั้งตระหง่านอยู่ที่ทางเข้าตลาดเมืองบ้านบึง ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้สิ่งอัปมงคลต่างๆ เข้ามากร่ำกราย ซึ่งถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่สำคัญประจำเมืองและชาวบ้านให้ความเคารพบูชา ในปัจจุบันสิงโตคู่ได้แยกไปตั้งต่างบริเวณกัน โดยตัวหนึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าสระน้ำ ศาลเจ้าเซียนซือไท้ และอีกตัวหนึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพาน ศูนย์การค้าเนื่องจำนงพลาซ่า