• ขนาดอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด การเก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง (หน้าหมู่บ้านพริมิโอ ถึง หน้าห้างเทสโกโลตัส)
-------------------------------------
โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง
ขอให้ท่านแต่งกายด้วยเสื้อสีดำพระราชทาน หรือเสื้อสีสุภาพ สวมหมวก ผ้าพันคอ กางเกงสีเข้ม และติดบัตรประจำตัวจิตอาสา

CR รูปภาพจาก : สำนักพระราชวัง http://brh.thaigov.net/brh-2011/index.php