• ขนาดอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วม
"โครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application"

สามารถเข้าไปดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ 
http://www.moc.go.th/images/633/tong-fa1/03_regis_190761.pdf

และยื่นแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ฉบับจริง) ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เลขที่ 43/16 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 7217
-------------------------------
ดูรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.moc.go.th/index.php/tongfa2.html