• ขนาดอักษร

ประเพณี

ประเพณีงานบุญบ้านบึง

งานบุญบ้านบึงนั้นตามตำนานที่เล่าขานกันมาถึงที่มา กล่าวไว้ว่า ที่ผ่านมาชาวอำเภอบ้านบึงต่างประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพอถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผ่านพ้นไปแล้วนั้น ชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวเปลือกมาตากรวมกันที่บริเวณลานกว้างของวัดบึงบวรสถิตย์หรือวัดบึงล่าง อันถือเป็นชุมนุมเพียงแห่งเดียวในสมัยก่อน พอข้าวแห้งได้ที่จึงทยอยเก็บเข้ายุ้งฉางต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้วัดไปด้วย แต่พิธีกรรมที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ก่อนที่ชาวบ้านจะนำข้าวเข้าเก็บที่ยุ้งฉาง จะมีการ "ทำขวัญข้าวเปลือก" ก่อน ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการทำให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่เจ้าของข้าวและชาวบ้าน รวมทั้งยังเชื่อกันว่าจะทำให้มีผลผลิตที่ดียิ่งๆ ขึ้น ในการเพาะปลูกครั้งต่อไปๆ ด้วย

ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทย ประเพณีนี้ถือได้ว่าเป็นของชาวไร่ชาวสวน หรือเกษตรกรอย่างแท้จริง ในการที่จะมีโอกาสพบปะสังสรรค์ ประกวดประชันการบำรุงเลี้ยงควายของกันและกัน ควายของใครสมบูรณ์กว่ากัน จึงถือเป็นประเพณีของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ประเพณีไหว้พระจันทร์

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านบึงนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ เป็นผู้มีเชื้อสายชาวจีนกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นงานประเพณีต่างๆ หลายงาน จึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวจีน ดังเช่น งาน”ประเพณีไหว้พระจันทร์”

งานไหว้พระจันทร์นั้น ถือเป็นประเพณีเก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวจีนที่ทำสืบต่อกันมายาวนานมากจนไม่อาจสืบค้นที่มาได้อย่างชัดเจน ทราบกันเพียงแค่ว่าชาวจีนเชื้อสายฮั่นเป็นผู้ริเริ่มประเพณีการไหว้พระจันทร์นั้น ชาวจีนจะถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จีน เป็นวันไหว้ เป็นการไหว้ที่สืบเนื่องมาจากการไหว้พระอาทิตย์ ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติน้อยมาก จุดประสงค์ของการไหว้พระอาทิตย์นั้นก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์เทพ “ไท้เอี้ยงกง” ผู้ให้แสงสว่างแก่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ในอดีตมีความเชื่อกันว่า เป็นประเพณีบูชาลอยพระพุทธบาท แสดงความสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำอันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตหรือลอยกระทงเพื่อบูชาและขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ รวมทั้งขออภัยต่อพระแม่คงคาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในน้ำ ดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จึงทำกระทงเป็นรูปต่างๆ ด้วยใบตอง หรือกาบใบต้นพลับพลึงหรือวัสดุอื่นๆ จากนั้นประดับด้วยดอกไม้สด ธูปเทียน และนำกระทงไปลอยตามน้ำ

เทศกาลกินเจ

                การกินเจ โดยความเชื่อแล้วคือการถือศีลเพื่อล้างบาปในสิ่งต่างๆ ที่ได้กระทำมา เพื่อให้หมดเคราะห์กรรมและปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ้นไปจากตัวผู้ถือศีลนอกจากนั้นการถือศีลกินเจ ยังถือเป็นการแสดงความเคารพบรรพบุรุษด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่แฝงมา โดยนัยของประเพณีนี้ น่าจะอยู่ที่เรื่องของการสร้างสมและฝึกจิตใจของผู้ถือศีลกินเจ ให้บริสุทธิ์จากการที่บำเพ็ญตนรักษาศีลนั้นเอง