• ขนาดอักษร

ประเพณี

ประเพณีไหว้พระจันทร์

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านบึงนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ เป็นผู้มีเชื้อสายชาวจีนกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นงานประเพณีต่างๆ หลายงาน จึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวจีน ดังเช่น งาน”ประเพณีไหว้พระจันทร์”

งานไหว้พระจันทร์นั้น ถือเป็นประเพณีเก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวจีนที่ทำสืบต่อกันมายาวนานมากจนไม่อาจสืบค้นที่มาได้อย่างชัดเจน ทราบกันเพียงแค่ว่าชาวจีนเชื้อสายฮั่นเป็นผู้ริเริ่มประเพณีการไหว้พระจันทร์นั้น ชาวจีนจะถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จีน เป็นวันไหว้ เป็นการไหว้ที่สืบเนื่องมาจากการไหว้พระอาทิตย์ ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติน้อยมาก จุดประสงค์ของการไหว้พระอาทิตย์นั้นก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์เทพ “ไท้เอี้ยงกง” ผู้ให้แสงสว่างแก่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้

 

ส่วนการไหว้กลางคืนหรือการไหว้พระจันทร์นั้นจะเป็นการไหว้เพื่อรำลึกถึงองค์เทพ "ไท้อิมเนี้ย" ซึ่งเป็นเทพผู้ให้ความสุขสงบสวยงาม แก่ชีวิตบนโลก เทพองค์นี้ในความเชื่อนั้นว่าเป็นเทพที่มีรูปโฉมงดงามมากองค์หนึ่ง เครื่องสักการะที่ใช้มักจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงทายและ ขอความอยู่ดีมีสุขให้เกิดกับครอบครัว นอกจากความเชื่อดังกล่าวแล้ว งานประเพณีไหว้พระจันทร์ตามที่เล่าขานกันมาจะมีเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกสงคราม ในประวัติศาสตร์ของชนชาติจีนอยู่บ้างนั้น ก็คือ "จูง่วนเจียง" นัดหมายพวกพ้องและพลพรรคชาวจีนให้ลุกฮือขึ้นต่อต้านพระเจ้าซุ้นตี้ (ทดฮวนเทียงมก ราชวงศ์พระองค์หนึ่งของชาวมองโกล) โดยใช้อุบายซ่อนอาวุธไว้ใต้ขนมโก๋ แล้วใส่ข้อความในการสื่อสารติดต่อกันผ่านขนมไหว้พระจันทร์ จึงถือได้ว่าประเพณีไหว้พระจันทร์นี้มีมาช้านานมากพอๆ กับประวัติศาสตร์ชนชาติจีนเลยทีเดียวก็ว่าได้ "ประเพณีการไหว้พระจันทร์" จึงถือว่าเป็นงานเก่าแก่ที่ทางเทศบาลเมืองบ้านบึงพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาและสืบทอดประเพณีเก่าแก่นี้ให้อยู่คู่กับชาวบ้านบึงไปตราบนานเท่านาน