• ขนาดอักษร

ประเพณี

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ในอดีตมีความเชื่อกันว่า เป็นประเพณีบูชาลอยพระพุทธบาท แสดงความสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำอันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตหรือลอยกระทงเพื่อบูชาและขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ รวมทั้งขออภัยต่อพระแม่คงคาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในน้ำ ดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จึงทำกระทงเป็นรูปต่างๆ ด้วยใบตอง หรือกาบใบต้นพลับพลึงหรือวัสดุอื่นๆ จากนั้นประดับด้วยดอกไม้สด ธูปเทียน และนำกระทงไปลอยตามน้ำ

 

ในปัจุบัน การลอยกระทงยังคงรักษารูปแบบเดิมตามสมควร เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ใบตองและดอกบัว นำประดิษฐ์เป็นกระทง ปักดอกไม้และธูปเทียน เครื่องสักการบูชา ก่อนลอยกระทงในแม่น้ำก็จะอธิฐานขอพร พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา